Hoạt động công ty

TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Là một trong những khách hàng thân thiết của công ty, quầy thuốc Phùng Đình Thanh ở Mê Linh- Hà Nội đã và đang gắn bó cùng sự phát triển của công ty trong suốt thời...

26/04/2017 0

CUỘC THI " HAI TRIỆU MỘT PHÚT"

Cuộc thi sáng tác Slogan: "Hai triệu một phút" nhằm tạo ra sân chơi , môi trường giao tiếp văn hóa và kết nối giữa các CBNV trong công ty.

13/04/2017 0
04 234 88666