Phú Yên

Phú Yên

1. TP Tuy Hòa 2. TX Đông Hòa 3. TX Sông Cầu 4. Đồng Xuân
5. Phú Hòa 6.  Sơn Hòa 7.  Sông Hinh 8.  Tây Hòa
9. Tuy An      

 

024 234 88666