Nhà thuốc - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

BS Thanh Trạm y tế xã Giang Biên-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 974126545
BS Hậu Vĩnh Bảo-Hải Phòng 393117885
BS Đượm Xã Cao Minh -Vĩnh Bảo-Hải Phòng 777245678
ĐL Thuốc Tân Dược Thôn Đông - Tam Đa - Vĩnh Bảo - Hải Phòng 1647007140
BS Hương Thôn Cựu Điện -Xã Nhân Hoà -Huyện Vĩnh Bảo- Hải phòng 963458033
BS Hoàng Tiền Phong - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  
Chị Thành TYT Nhân Hoà -Vĩnh Bảo- Hải Phòng 387789500
Cô Lan Trạm y tế xã Dũng Tiến-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 378480587
Bác sỹ Quảng Thị Tứ Cộng Hiền-Xã Cộng Hiền-Huyện Vĩnh Bảo-TP.Hải Phòng 975268539
Trạm y tế xã Đồng Minh-BS Huế Vĩnh Bảo-Hải Phòng 964965963
024 234 88666