Nhà thuốc - TP Bắc Kan - Bắc Kan

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

NT Minh Đức Số 124 Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, TP bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 974825446
QT số 07 Phường Minh Khai -TP Bắc Kạn 978586553
QT 15 Phường Sông Cầu - TP Bắc Kạn 1683081111
NT Đức Huy Phường Phùng Chí Kiên - TP Bắc Kạn 964553518
NT Minh Phúc Số 91, đường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn  
NT Nam Tuấn TP Bắc Kạn-Bắc Kạn  
Nguyễn Xuân Trường Số 230 Tổ 13 Sông Cầu, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn. 375503333
NT Thu Trang số 230 tổ 13 P Sông Cầu, TP Bắc Kạn 983110176
Nhà thuốc Thu Vân Tổ 3, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 867115572
Nhà thuốc Hoàng Anh Tổ 10 Phùng Chí Kiên- TP Bắc Kạn- tỉnh Bắc Kạn 896113389
QT Minh Tân Hà Hoan Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, Tình Bắc Kạn 914610968
024 234 88666