Nhà thuốc - Thanh Ba-Phú Thọ

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

BS Thống xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 979529304
TYT Hanh Cù xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ  
QT số 08-cô Thường Yển Khê-Thanh Ba-Phú Thọ  
NT Hoàng Dương xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ  
024 234 88666