Nhà thuốc - Lộc Bình - Lạng Sơn

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

BS Hiếu TYT xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn  
Pk Nguyễn Xuân An Thị Trấn Lộc Bình-Lạng Sơn  
Chị Thủy Thị trấn Na Dương, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 973768689
QT Dũng Thủy TT Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn 973768689
BS Bình Trạm y tế xã Khuất Xá-Lộc Bình-Lạng Sơn  
BS Nơi Trạm y tế xã Yên Khoái-Lộc Bình-Lạng Sơn  
Chị Thủy TT Na Dương-Lộc Bình-Lạng Sơn  
BS Sinh Trạm y tế xã Nam Quan-Lộc Bình-Lạng Sơn  
04 234 88666