Nhà thuốc - Lê Chân - Hải Phòng

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

NT số 213 Số 2013 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP Hải Phòng  
NT Tùng Lâm Số 500 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 989357291
Đỗ Thị Thanh Số 56 Khúc Thừa Dụ - Phường Vĩnh Niệm-Q.Lê Chân-Hải Phòng 979492716
QT số 76 Số 65 Chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng  
NT Thùy Dương Số 251 Miếu Hai Xã-Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng 399086268
NT Nam Cường Nam Sơn - Q.Lê Chân - Hải Phòng  
NT Khánh Phương Số 84 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng 979285361
NT 12 Hồ Sen Số 12 Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng  
BS Toàn Số 10 Đinh Nhu- Lê Chân- TP Hải Phòng

096 650 46 55

NT 693 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng 3272586
04 234 88666