Nhà thuốc - Kiến Thụy - Hải Phòng

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

QT Thuận Luyến Đoàn Xá - Kiến Thụy - Hải Phòng  
Bác sỹ Yến Hưng Nhân Trai, Đại Hà, Kiến Thụy Hải Phòng.  
QT Tuấn Huyền Kiến Thụy - Hải Phòng 356326839
QT Thiên Phúc Vình Tân Phong - Kiến Thụy - Hải Phòng  
QT Gia Bảo Đại Hà - Kiến Thụy - Hải Phòng  
BS Hoan Kiến Quốc - Kiến Thụy - Hải Phòng 936115314
QT BS Liên Đàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng 1649902329
QT Bảo Hân Kiến Thụy - Hải Phòng  
QT Thanh Lương Đại Hà - Kiến Thụy - Hải Phòng  
QT Anh Khoa Núi Đối - Kiến Thụy - Hải Phòng  
BS Khôi Sâm Linh 3-Minh Tân-Kiến Thụy-HẢi Phòng 906175224
QT Anh Tú Kính trực - Tân Phong-Kiến Thụy-Hải Phòng 906002588
BS Hiếu Tân Phong-Kiến Thụy-Hải Phòng 961342789
QT 69 Thọ Xuân - TT. Núi Đối - Kiến Thụy - Hải Phòng  
QT Phương Nhung Du Lễ - Kiến Thụy - Hải Phòng 1626227098
QT 63 Thọ xuân.kiến thụy.hải phòng  
Chị Giang Hữu Bằng -Kiến Thụy - Hải Phòng  
QT BS Các Nhân Trai, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng 963558772
Nguyễn Thị Mơ Quán Bơ-Du Lễ- Kiến Thụy-Hải Phòng 977484953
NT Ngọc Huyền Kiến Quốc - Kiến Thụy - Hải Phòng 904168796
NT Phương Thảo Thanh Sơn -Kiến Thụy -Hải Phòng  
QT Hoà Trinh Thanh Sơn -Kiến Thụy -Hải Phòng 983655546
Phòng Khám Nhi - BS Yến Ngũ Đoan - Kiến Thụy - Hải Phòng  
Công Đoàn Hiệu Thuốc Kiến Dương TT.Đối - Kiến Thụy - Hải Phòng  
QT Trâm Anh Thôn Đương Thắng- Ngũ Đoan- Kiến Thụy-Hải Phòng 906178829
NT Tuệ Lâm (Bùi Thị Sao Chi) Sâm Linh - Minh Tâm - Kiến Thụy - Hải Phòng

0313659021 - 0936070488

024 234 88666