Nhà thuốc - huyện Na Rì - Bắc Kạn

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

QT 168 Yến Lạc - Na Rì - Bắc Kạn  
NT Chi Biên huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn  
NT Hoàng Hà huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn  
QT Hữu Thoa Thị Trấn Na Rì - Bắc Kạn 963983709
QT Lèo Biên TT Na Rì - Bắc Kạn 978733384
QT linh Vi Lam Sơn - Na Rì - Bắc Kạn 1213392839
NT Thắm Mạc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn  
Quầy thuốc Chí Sao Tổ nhân dân Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 339213123
04 234 88666