Nhà thuốc - huyện Bạch Thông - Bắc Kạn

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

QT Bắc Hòa xã Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn  
Cô Chuyên Phủ Thông-Bạch Thông-Bắc Kạn  
QT số 10 Bạch Thông-Bắc Kạn  
QT số 16 Bạch Thông - Bắc Cạn 977651550
Hà Thị Phùng Tú Sỹ - Bạch Thông - Bắc Kạn

0986 603 002

QT số 12 Trịnh Vinh Phố ngã 3 thị trấn Phủ Thông-Bạch Thông-Bắc Kạn 977109358
04 234 88666