Nhà thuốc -Chi Lăng - Lạng Sơn

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

Bác sĩ Nhung Trạm y tế Đồng Bành-h.Chi Lăng-Lạng Sơn 036 7292252
QT số 04 TT Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn 1663739359
BS Minh Thị trấn Đồng Mỏ-Huyện Chi Lăng-Lạng Sơn  
Cô Khiêm Trạm y tế Hòa Lạc, Chi Lăng, lạng Sơn 368237471
Phòng khám nội tổng hợp Nông Văn Phức Xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn  
NT Quang Thịnh Xã Mai Xa-đường Hùng Vương-h.Chi Lăng-Lạng Sơn  
QT ái Linh Thôn Việt Thắng - Xã Hòa Lạc - H.Chi Lăng - Lạng Sơn  
QT Trang Thị Trấn Đồng Bành-h.Chi Lăng-Lạng Sơn  
BS Thảo Thị Trấn Đồng Mỏ. Huyện Chi Lăng,Lạng Sơn  
Chú Kiều Thị trấn Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn  
QT Số 39 - Chị Thùy TT Đồng Mỏ-Chi Lăng - Lạng Sơn  
Bác Sĩ Quý -Đồng Mỏ Thị trấn Đồng Mỏ-Huyện Chi Lăng-Lạng Sơn  
04 234 88666