“ĐOÀN KẾT- NĂNG ĐỘNG- HÀI HƯỚC”- ĐÓ LÀ VĂN HOÁ CỦA SANFORDPHARMA USA

  12/06/2017

  Sanfordpharma USA

SANFORDPHARMA USA là một trong số ít công ty có nền văn hóa riêng, giàu bản sắc, và không thể trộn lẫn. Từ lâu, hình ảnh SANFORDPHARMA USA đã gắn với một môi trường đoàn kết, năng động, hài hước, thân thiện  nơi mỗi thành viên đều có thể phát huy tính sáng tạo, kỹ năng tổ chức trong mọi hoạt động tập thể- cộng đồng. 

Nói đến Văn hoá Công ty, mọi người hay nghĩ đến các hoạt động ngoại khoá. SANFORDPHARMA USA, văn hoá được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là trong mọi hoạt động của đời sống công ty, trong cũng như ngoài công việc. Có thể tạm chia thành hai loại: văn hoá “làm” và văn hoá “chơi”. Văn hoá “làm” được thể hiện trong các hoạt động chính thức của công ty. Đó chính là những chuẩn mực trong công việc, là các giá trị cốt lõi như “làm việc hết mình”, “tận tụy với khách hàng”, “tôn trọng tự do dân chủ”, “khuyến khích sự sáng tạo”… Những nguyên tắc, chuẩn mực này quy định và điều hoà mọi hoạt động trong công ty.

Văn hoá “chơi” được thể hiện trong các hoạt động ngoại khóa (phong trào), không liên quan trực tiếp đến kinh doanh nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc gắn kết mọi người, giải tỏa sức ép, rèn luyện thân thể và tinh thần. Điều đó tạo nên giữa khác biệt của văn hóa SANFORDPHARMA USA với văn hoá của các công ty khác.

Các hoạt động văn hoá thường xuyên được SANFORDPHARMA USA tổ chức như: những cuộc thi văn nghệ- tìm tài năng âm nhạc Sanfo, cuộc thi hai triệu một phút….cùng hàng loạt hoạt động văn hóa thể thao khác. Các thành viên của SANFORDPHARMA USA gặp gỡ nhau, cùng vui chơi và giao lưu, tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, cùng thư giãn thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Các hoạt động phong trào tuy không trực tiếp tạo ra tiền bạc nhưng đem lại cho công ty những giá trị vô hình rất lớn.  Đầu tư vào các hoạt động phong trào chính là làm tăng lượng vốn cộng đồng của công ty.

Một số hình ảnh  về hoạt động văn hoá của SANFORDPHARMA USA:

Đóng góp ý kiến

024 234 88666