Nhà thuốc - Bình Gia- Lạng Sơn

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

QT số 53 tt Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn  
BS Phương tt Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn  
BS Hảo Trạm y tế xã Tân Văn-Bình Gia-Lạng Sơn  
Anh Thượng Trạm y tế thị trấn Bình Gia-Lạng Sơn  
PK nội Tổng hợp Thôn phai lay, xã tô hiệu, huyện bình gia, tỉnh lạng sơn.  
Chị Phượng Thôn Phái Lay-Tô Hiệu-Bình Gia-Lạng Sơn  
QT Kim Quý Thôn Nà Pàn-Xã Hoa Thám-Huyện Bình Gia-Tỉnh Lạng Sơn 1662540786
024 234 88666