Nhà thuốc - Bắc Sơn - Lạng Sơn

  31/10/2022

  Nguyễn Thùy Trang

BS San Trạm y tế xã Đồng Ý, Bắc Sơn, Lạng Sơn 982630118
QT Thành Long Thôn Trí Yên-Xã Bắc Quỳnh-Bắc Sơn-Lạng Sơn  
BS Xuyến Trạm y tế xã Long Đống-Bắc Sơn-Lạng Sơn  
Chị Duyên Thôn Khau Vàng-Xã Đông Ý-H.Bắc Sơn-Lạng Sơn  
QT Trang Ngân Thôn Long Hưng-Xã Lay Đống-H.Bắc Sơn.Lạng Sơn  
Bác Sĩ Nhẹ TT.Bắc Sơn - H.Bắc Sơn - Lạng Sơn  
QT Thảo Vân Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn  
Chị Hương Spa Thị Trấn Bắc Sơn-h.Bắc Sơn-Lạng Sơn  
QT Kim Cúc Thôn Long Hưng-xã Long Đống-H.Bắc Sơn-Lạng Sơn  
Quầy thuốc Chị Diễm Xã Vũ Lăng-Bắc Sơn-Lạng Sơn 1696894255
QT Gia Quê Xã Vả Lễ - Bắc Sơn - Lạng Sơn 1683607683
Chị Ngâm Xã Tân Hương-H.Bắc Sơn-Lạng Sơn  
QT Phúc Thượng Xã Tân Tri-Huyện Bắc Sơn-Lạng Sơn  
QT Thượng Hải Thị trấn Bắc Sơn-h.Bắc Sơn-Lạng Sơn  
NT Định Hòa Thị trấn Bắc Sơn-Huyện Bắc Sơn-Tỉnh Lạng Sơn  
QT Dương Duyên Trạm y tế xã Nhất Hòa-Huyện Bắc Sơn-Tỉnh Lạng Sơn  
024 234 88666